۵۰ میلیون تسهیلات بانک ملت بدون ضامن و بدون مراجعه به بانک

با این تسهیلات چه کالاهایی را می‌توان خرید؟

شرایط و مدارک اولیه برای درخواست تسهیلات:

مدارک تکمیلی مورد نیاز بر اساس مشاغل مختلف:

۱
مشاغل آزاد:
۲
کارمندان بخش دولتی:
۳
کارمندان بخش خصوصی:

شروع

سوالات متداول: